logo

O nás Aktuality Bohoslužby Události - fotogalerie Historie církevní obce Historie chrámu Ikonostas Svatováclavské legendy Kontakty Odkazy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2005

 

Nový zaoltářní sedmisvícen

 

Starý sedmisvícen    Nový sedmisvícen    Nový sedmisvícen podruhé    A nový sedmisvícen potřetí

 

 

Pascha - světlé vzkříšení Kristovo

 

Velký pátek

   Zažíhání svícnu     Hypodiakon zapaluje uhlí do kadidelnice     Igumen Marek čte modlitby

 

Bílá sobota

Vyzdobený chrám na Bílou sobotu     Boží hrob     Kázání při liturgii na Bílou sobotu

Na Bílou sobotu, jak je v pravoslavné církvi tradicí, proběhl křest vnuka našeho žalmisty Pavla.

Křest vnuka žalmisty Pavla     Exorcistní modlitby při křtu     Kmotra čte vyznání víry     Křtěnec se "klaní" oltáři

Modlitby k pomazání svatým myrem

 

Pascha

Půlnočnice     Okuřování Božího hrobu     Odnášení plátna, zobrazujícího Krista sňatého z kříže na oltář     Duchovní s plátnem vcházejí do svatyně

Chystáme se na procesí kolem chrámu     Vzkříšení tvé, Kriste Spasiteli, andělé opěvují na nebesích. Dej, abychom i my na zemi s čistým srdcem tebe oslavovali...     Procesí vychází z chrámu     Průvod jde kolem chrámu

Paschální okuřování chrámu. "Vstal z mrtvých Kristus..."     Diakon přednáší prosby     Žalmista zapaluje svíce     Společenství při modlitbě

Diakon čte poučné slovo sv. Jana Zlatoústého     Hypodiakon čte apoštola     Diakon zpívá evangelium     Přinášení obětních darů

Modlitba požehnání artosu     Žehnání artosu     Obec slaví Vzkříšení     Modlitby požehnání paschálních pokrmů

Žehnání pokrmů     Pro ty, kteří nemohli slavit Paschu v noci, se konala služba také v neděli ráno     Klérus už sotva stojí na nohou     A opět se žehnají pokrmy

Košíky neberou konce     Požehnání svěcenou vodou     Ranní sprška je zdrojem nemalého veselí

 

 

Pouť ke sv. Jiří na Říp

4. června 2005

 

V sobotu 4. června se skupinka poutníků ze všech částí naší země vydala již potřetí na Říp, aby tam modlitbou a eucharistickou obětí vzdala Bohu díky za osobu svatého Jiřího Vítězného a poprosila svatého velkého mučedníka o přímluvu za sebe a za své blízké.
Vydali jsme se na cestu průvodem s korouhvemi a po několika modlitebních zastaveních (a po odehnání spousty dotěrného hmyzu) jsme konečně vystoupali až ke staroslavné rotundě sv. Jiřího a sv. Vojtěcha. Svatou liturgii vedl duchovní správce litoměřické církevní obce, která pouť pořádala, otec igumen ThDr. Marek Krupica. Společně s ním sloužili otec archimandrita Jiří Stránský, otec Patrik Ludvík, otec Pavel Samotovka a otec diakon Ivan Hadrava. Bohoslužbu doprovázel nádherným zpěvem bulharsko-byzantských hymnů otec jeromonach Sáva Atanasov. Jelikož se pouti účastnila i nově zvolená prezidentka BPM Libuše Pipková, doufáme, že příští rok vzbudí svatojiřská pouť, konaná dle možností co nejblíže k svátku světce podle starého stylu, zájem i mezi pravoslavnou mládeží.

o. J.

Cesta vzhůru    Zastavení se čtením evangelia    Poutníci před rotundou    Rotunda sv. Vojtěcha na Řípu

Vchod do rotundy    Diakon Ivan - hotový svatohorec ;-)    Při liturgii    Naše duchovenstvo

Velký vchod    O. Sáva    Hromadné foto poutníků

 

 

Svěcení nových liturgických rouch

24. července 2005

 

Žehnání nových rouch    Nová rudá roucha

 

 

Svěcení nového diakona pro Litoměřice

2. října 2005

 

Svěcenec je veden kolem oltáře    ... líbá ruku světícímu biskupovi    A znovu kolem oltáře...

Vladyka čte světící modlitby    Oblékání novosvěcence    Nový diakon se připravuje na svou první ektenii

 

 

Renovace korouhví

listopad 2005

 

Tak takhle vypadaly korouhve na začátku...    A pomaličku se proklubával vzor, jak kdysi vypadal    Jeden už neví, jak se k tomu postavit...

... ale pomalinku to přibývá    A je to!    S chutí do toho a půl je hotovo :-)

 

Aktuality

V chrámu sv. Václava v Litoměřicích již stojí nový ikonostas.
více zde...

 

Proces jeho stavby můžete podrobněji vidět zde...

Jak postupně vznikaly jednotlivé ikony
více zde...

 

 

V neděli 18. 1. 2009 se bude konat od 15°° velké svěcení vody v Labi v Lovosicích
více zde...

 

 

Skupinka věřících z naší církevní obce se vrátila z pouti do Polska na sv. horu Grabarku. Fotografie můžete shlédnout na stránkách Bratrstva pravoslavné mládeže
více zde...

 

Copyright © PCO Litoměřice 2008