logo

O nás Aktuality Bohoslužby Události - fotogalerie Internetové vysíláníHistorie církevní obce Historie chrámu Ikonostas Svatováclavské legendy Kontakty Odkazy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historie chrámu sv. Václava

 

Na místě středověké stavby poničené během třicetileté války dalo město postavit v letech 1714 až 1716 kostel nový jako dík za odvrácení moru r.1713. Prameny dokládají r. 1714 vyměření základů polírem dle plánu O. Broggia. Po stržení staré stavby a vybrání základů následoval výkop základů nových. Dne 28. 9. 1714 slavnost uložení základního kamene, bohoslužby v dokončeném kostele zahájeny 1716 svatováclavskou mší. Mimo architekta jsou doloženi políři Adam Václav Otčenášek (1714), pak Vojtěch Kysling (před jeho nástupem stavbu vedli zedníci Petr Spineti, Fr. Walter). Kameníkem byl Ondřej Krause, sochař Fr. Tollinger (dol. 1715), štukatér Rochus Bolla (1715 – 1716), malíř a pozlacovač Fr. Meissner, tesař Ant. Kühnel, truhlář zhotovující i oltáře Jiří Walter (všichni mimo štukatéra uváděni jako místní).

Drobná neorientovaná stavba s typickým kulisovitým štítovým průčelím. Základní jednotku tvoří půdorysný čtverec se zaoblenými rohy, pendentivy vynášejí tambur s kupolí a lucernou. V podélném směru připojena pole klenutá valeně s výsečemi; na západní navazuje samostatný trojboký presbytář. Ve směru příčném jsou k dominantní jednotce připojeny segmentové výdutě.

Stavba zásadního významu pro početnou řadu následujících obměn. Předstupně lze hledat u O. Broggia ve variantě plánu pro Bohosudov a v portiku oseckého kostela. Zajímavé je zkoumat paralely k rané tvorbě K. I. Dientzenhofera (zejména kostel v Nicově). V členění stěn není ještě do té míry jako později oddělen nosný systém od výplňové stěny. Některé detaily (rámování oken) poukazujé směrem ke Canevallovi, zajímavý a ojedinělý je určitý vztah k tvorbě Santiniho (přechod pilastrů do segmentových výdutí – viz. M. Týnice).

Rozhodně jde o jednu z nejkvalitnějších staveb 1. čtvrtiny 18. století na našem území.

Po roce 1927 proběhla rekonstrukce budovy a byl z ní vytvořen památník obětem 1. světové války. Rekonstrukci předcházela anonymní soutěž na umělecké ztvárnění památníku.V archivu města Litoměřic se dochovalo několik projektů. Vítězný návrh byl poté zrealizován

V letech 1992-1993 proběhla generální rekonstrukce chrámu, při níž byla budova chrámu odizolována od vlhkosti a provedena obnova fasády. Uvnitř chrámu došlo k výměně většiny dřevěných součástí, protože stávající již byly v nevyhovujícím stavu. Došlo také k odstranění kůru pro zpěváky. Později byla vybudována přepážka, oddělující nartex (chrámovou předsíň) od chrámové lodi.
V roce 2004 se vykonalo mnoho ke zdokonalení interiéru. Byla pořízena souprava nových analojí z borového dřeva, zrekonstruován Boží hrob, zavěšeny první lampády jak je zvykem v pravoslavných chrámech, dovezen překrásný oltářní svícen. Dále byl chrám vybaven novými pokrývkami ve svatyni i lodi (na oltář, obětní stůl, analoje a stolky) v rudé barvě, která zdůrazňuje skutečnost, že chrám je zasvěcen mučedníkovi, svatému Václavu. Bylo také pořízeno několik nových ikon a zrekonstruováno několik ikon stávajících.
V roce 2005 proběhla oprava barokních štuků, obnova fasády a byla zprovozněna zvonička.
V roce 2007 došlo k vybudování nového kůru pro zpěváky. Postupně se demontuje ikonostas a probíhá sbírka na nový.

 

kostel sv. Václava před rekonstrukcí (nedatováno)

kostel sv. Václava v Litoměřicích, pohlednice, nedatováno,
ale ze stavu kostela lze dovodit, že jde o stav před rekonstrukcí,
která proběhla roku 1927 a zachránila kostel před stržením.
Ze sbírek Oblastního vlastivědného muzea v Litoměřicích

 


lavírovaná perokresba - Harald Pickert

autor Harald Pickert (1901-1984), název Kostel sv. Václava,
lavírovaná perokresba, reprodukce je převzata z publikace
Leitmeritzer und das Böhmische Mittelgebirge, Fulda 1970

 


Litoměřice, kostel sv. Václava a Václavské náměstí, nedatováno

 


autor Rudolf (Rolf) Popper (1873-1967), název Kostel sv. Václava
v Litoměřicích, akvarel, papír, 50,5x32,5 cm, signováno, 1925;
ze sbírek Oblastního vlastivědného muzea v Litoměřicích

Aktuality

V chrámu sv. Václava v Litoměřicích již stojí nový ikonostas.
více zde...

 

Proces jeho stavby můžete podrobněji vidět zde...

Jak postupně vznikaly jednotlivé ikony
více zde...

 

 

 

Copyright © PCO Litoměřice 2008