logo

O nás Aktuality Bohoslužby Události - fotogalerie Internetové vysíláníHistorie církevní obce Historie chrámu Ikonostas Svatováclavské legendy Kontakty Odkazy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ikonostas

 

Protože stávající ikonostas, který byl v chrámu instalován počátkem 50. let byl již nevratně poškozen červotočem, museli jsme přistoupit k jeho postupné demontáži a nakonec k úplnému odstranění.
Koncem roku 2008 byl do Litoměřic dovezen nový ikonostas vyřezaný z jasanového dřeva, který byl objednaný a vyrobený na Krymu.

Pohled z kůru


Jan Křtitel   sv. Václav


     

Původní ikonostas

Původní ikonostas   Původní ikonostas


Částečně demontovaný původní ikonostas

Na podzim loňského roku byla demontována horní řada ikonostasu.

 

Realizace nového ikonostasu

Návrh nového ikonostasu byl dílem Michaela Adlera Procenko, ikonografa z Krymu.

Náčrt nového ikonostasu

Průběh prací na ikonostasu...                         S několika vsazenými ikonami...

Nový ikonostas v procesu vzniku Náhled na rozpracovaný ikonostas

Dokončený ikonostas se moří a lakuje Ikonostas zabalený k transportu
Již namořený ikonostas...                   A připravený k transportu do Čech.

 

 

Jak se rodí ikona

 

Z Michailových rukou postupně vzešly i všechny ikony do nového ikonostasu. Zde se můžete podívat, jak se taková ikona rodí.

Řezání desky na ikonu

Nejprve se musí uříznout deska, na kterou se později bude ikona psát.
Broušení desky

Deska se obrousí do hladka.
Vyřezávání horního oblouku

Pak se upraví do tvaru, který je požadován.
Oblouk je hotový

V našem případě je to s obloukem nahoře.
Hloubení desky

Střed desky se zahloubí.
Připravená deska

A deska na ikonu je hotová.
Natírání lepidlem

Deska se musí natřít lepidlem (kostním klihem)
Roztírání lepidla

Klíh se důkladně rozetře po celé ploše.
Lepení plátna

Na natřenou desku se přilepí plátno.
Roztírání levkasu

Po zaschnutí se plátno natírá levkasem.
Natírání polimentem

Po úplném zaschnutí levkasu se povrch natře polimentem.
Vlhčení polimentu

Před začátkem zlacení se poliment vlhčí, aby k němu zlato přilnulo.
Zlacení

Na mírně vlhký poliment se začíná klást plátkové zlato.
Zlacení

Když je člověk mistr, jako Michail, jde mu zlacení od ruky.
Pozlacená ikona

Takhle vypadá pozlacená ikona, připravená k psaní.
Začátek psaní ikony

Michail začíná psát ikonu.
Tvář Bohorodičky

Bohorodička už má hotovou tvář.
Tvář Krista

A už jí má i malý Kristus.
Chybí jen detaily

Už chybí jen dodělat detaily.
Hotová ikona

Hotová ikona Theodorovské Bohorodičky na náš nový ikonostas.
Natírání fermeží.

Dokončená ikona se na konec přetře fermeží.
Ta po zaschnutí chrání ikonu proti zevním vlivům.

 

Ikona Krista Pantokratora

 

Další hotovou ikonou byl Kristus Pantokrator.

Rozepsaná ikona Krista Pantokratora   Hotová ikona Krista Pantokratora

 

 

Ikona svatého Václava

 

Následovala ikona patrona chrámu, která je v pravém postanním kivotu.

Rozepsaná ikona svatého Václava   Ikonograf při práci

Už jsou hotové i detaily   Dokončená ikona

 

 

Ikona svatého Basila Velikého
a svatého Jana Zlatoústého

 

Další napsané ikony slouží jako křídla svatých dveří a jsou na nich dva hierarchové a liturgisté - sv. Basil Veliký a sv. Jan Zlatoústý

Jedno křídlo svatých dveří - sv. Basil Veliký   Druhé křídlo - sv. Jan Zlatoústý

 

 

Ikona svatého Jana Křtitele

 

Ikona sv. Jana Křtitele je umístěna v kivotu po pravé straně chrámu.

Rozpracovaná ikona sv. Jana Křtitele Hotová tvář sv. Jana Křtitele

Prorok posledního soudu   Strašná tvář vyzývající k pokání.

 

 

Ikona Přijímání nad svatými dveřmi

 

Další v pořadí byla dokončena ikona eucharistie, která je nad svatými dveřmi.

Rozpracovaná ikona Přijímání

 

 

Ikony diákonů Štěpána a Vavřince

 

Jako poslední byly dokončeny ikony diákonů sv. Štěpána a sv. Vavřince, kterými jsou osazeny tzv. diákonské (nebo také severní a jižní) dveře ikonostasu..

sv. Štěpán   sv. Vavřinec

 

 

Aktuality

V chrámu sv. Václava v Litoměřicích již stojí nový ikonostas.
více zde...

 

Proces jeho stavby můžete podrobněji vidět zde...

Jak postupně vznikaly jednotlivé ikony
více zde...

 

 

 

Copyright © PCO Litoměřice 2008